From the Upperhill

Af en toe fokken wij een nestje Engelse Cocker Spaniëls.  

Wij zijn lid van de rasvereniging Vlecs en wij fokken volgens het Fokreglement van deze vereniging. Onze pups groeien op in de woonkamer. 

 

 

Wij behouden ons het recht voor om mensen een pup te weigeren, net zoals u het recht heeft om van ons geen pup te nemen.